GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej dla polskich tłoczni gazu