Den polske og danske regulator har godkendt omkostningsfordelingen