Parterne bag Baltic Pipe har truffet endelig investeringsbeslutning