Beslutning om gennemførelse af Baltic Pipe Project

Positive investeringsbeslutninger om gennemførelse af Baltic Pipe projektet blev truffet af transmissionssystemoperatørerne i Polen og Danmark i november 2018.

En af forudsætninger for den endelige beslutning om at gennemføre Baltic Pipe-projektet var, at markedet bekræftede interessen i at bruge den kapacitet, der bliver tilgængelig som følge af projektets gennemførelse.

For at afklare dette gennemførte Energinet og GAZ-SYSTEM i midten af 2017 en ’Open Season-proces’ (OS 2017), hvor markedsaktørerne kunne afgive forpligtende bud på anvendelse af kapaciteten i Baltic Pipe-projektet. På baggrund af en vurdering af de indkomne tilbud og godkendelse af den endelige allokering af kapaciteten, udførte GAZ-SYSTEM og Energinet herefter økonomiske tests. På den måde blev projektets rentabilitet vurderet (i overensstemmelse med NC CAM).

Det positive resultat af den økonomiske test og opfyldelsen af de øvrige vilkår, der fremgår af OS 2017-reglerne, har gjort det muligt for GAZ-SYSTEM og Energinet at underskrive kapacitetskontrakter med markedsaktørerne, hvilket skete i januar 2018.

Kapacitetskontrakterne definerer betingelserne for levering af gastransmissionsydelser. Kontrakterne er bindende i en periode på 15 gasår fra påbegyndelsen af transport af gas gennem Baltic Pipe-rørledningen.

 

Gas infrastructure

Open Season Procedure

Energinet logo Gaz-System logo