Økonomisk støtte fra EU

Støtterunde 2017 (CEF ENERGY 2017)

Den 24. maj 2018 blev der underskrevet en aftale om tilskud til projekteringsarbejder vedrørende Baltic Pipe-projektet fra Connecting Europe Facility-programmet (CEF). Underskrivelse af aftalen om medfinansiering udgjorde en opfyldelse af EU-medlemslandenes beslutning af d. 25. januar 2018 om bevilling af finansiel støtte til Baltic Pipe-projektet under EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). Bevillingen blev tildelt på baggrund af den i 2017 lancerede indkaldelse af forslag for arbejdet med titlen ”Forberedende arbejde for Baltic Pipe-projektet indtil de nødvendige tilladelser for anlægsarbejdet foreligger i Polen og Danmark” inden for rammerne af CEF Energy.

Den maksimale støtte til ovennævnte arbejde er 33,1 millioner euro.
Tilskuddet vedrører arbejder udført af begge partnere, dvs. selskaberne GAZ-SYSTEM S.A. og Energinet.

Støtterunde 2018  (CEF ENERGY 2018)

Den 16. juli 2018 blev Europa-Kommissionens forslag om tildeling af finansiel støtte til Baltic Pipe-projektet fra Connecting Europe Facility-programmet (CEF), til arbejdet ”Styrkelse af de nationale gastransmissionssystemer i Polen og Danmark for Baltic Pipe-projektet”, godkendt af EU-medlemslandene.

Den maksimale støtte til ovennævnte arbejde er 18,3 millioner euro til begge partnere, dvs. selskaberne GAZ-SYSTEM S.A. og Energinet.
Tilskuddet vedrører arbejder udført af begge partnere, dvs. selskaberne GAZ-SYSTEM S.A. og Energinet.

Den samlede maksimale støtte, som hidtil er blevet tildelt, udgør 51,4 millioner euro, og vil blive brugt på projekteringsarbejder samt indhentning af de nødvendige administrative tilladelser både for havrørledninger og for udbygning af den nødvendige transmissionsinfrastruktur i Danmark og i Polen.

Det bør nævnes, at Baltic Pipe-projektet også i 2015 fik tilskud fra Connecting Europe Facility-programmet (CEF), som omfattede støtte til gennemførelse af analytiske arbejder og udarbejdelse af ”Forundersøgelse for Baltic Pipe-forbindelse mellem det polske og det danske gastransmissionssystem”.

Connecting Europe Facility er et centralt EU-finansieringsinstrument til fremme af vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne gennem målrettede investeringer i infrastruktur på europæisk plan. Det støtter udviklingen af ​​højtydende, bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske net inden for transport, energi og digitale tjenester.

Konkurrencestøtte 2019 (CEF ENERGY 2019)

Den europæiske Kommision har truffet en beslutning om at yde et økonomisk tilskud til  GAZ-SYSTEM indenfor Baltic Pipe financieringsprojektet under navn: „Byggearbejder for 8.3 infrastruktur indenfor EU projekter (PCI)”. Beslutningen er blevet godkendt af EU medlemslande den 23. januar 2019. Tilskulldet blev ydet i forbindelse med den anden CEF Energy konkurrence gennemført i 2018.  

Den europæiske Kommision har ydet tilskuddet til Baltic Pipe for udførelse af byggearbejder inden for EU- infratruktufonden ( på engelsk Connecting Europe Facility – CEF). Denne beslutning understreger projektets betydning for udvidelse af det europæiske gasmarked og for sikring af leverencen i hele regionen. Den højtidelige ceremoni, hvor kontrakten, hvis maks. højde udgør nær 215 mio euro, er underskrevet, fadt sted den 15. april 2019 i Bruxelles.

Tilskuddet gælder udførelse af byggearbejder både for gasrørledningen i Pommern, som binder den polske og den danske transmissionssytem sammen såsom for udbyggelse og moderninsering af det polske naturgas-transmissionssystem.

EU flagMedfinansieret af Den Europæiske
Unions Connecting Europe-facilitet

Mere >

Energinet logo Gaz-System logo