Partnerne bag Baltic Pipe Project

Projektet udvikles i samarbejde mellem den danske transmissionssystemoperatør Energinet og den polske gastransmissionsoperatør GAZ-SYSTEM S.A.

Begge virksomheder er forpligtede til at vedligeholde en høj forsyningssikkerhed og til at bidrage til udviklingen af et diversificeret og integreret europæisk energimarked. Realiseringen af Baltic Pipe Project vil bidrage markant til at opnå disse europæiske målsætninger.

 • Energinet er ansvarlig for at anlægge de landbaserede gasledninger og -anlæg i Danmark og gasledningen i Nordsøen og vil eje og drive disse dele af projektet.
 • GAZ-SYSTEM er ansvarlig for at anlægge gasledningen i Østersøen mellem Danmark og Polen og for udbygningen af det polske gasledningsnet og vil eje og drive disse dele af projektet.

VIDEO: Denmark and Poland in the European Energy Union

Energinet - logo

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der er ejet af den danske stat og har til formål at sikre offentlig kontrol af kritisk infrastruktur. Virksomheden ejer, driver og udvikler de danske el- og gastransmissionssystemer.

Energinets vision er en balanceret og grøn energiforsyning. Energinets mission er at bidrage til at sikre høj forsyningssikkerhed, indpasse vedvarende energi og skabe velfungerende konkurrence på el- og gasmarkederne. Virksomheden har 1.000 ansatte.

Gasanlæg og installationer

 • 861 km transmissionsnetværk
 • 6.600 km gasdistributionsnetværk
 • 2 gasforsyningskilder
 • 1 kompressorstation
 • 2 gaslagre ejet af et kommercielt datterselskab

Gaz System - logo

GAZ-SYSTEM S.A. er en statsejet polsk gastransmissionsoperatør. Virksomheden figurerer på listen over virksomheder med strategisk betydning for den polske økonomi og er ansvarlig for forsyningssikkerheden af naturgas via transmissionsnettet.

GAZ-SYSTEMs vision er at understøtte sikker transport af naturgas i Polen og bidrage til etableringen af et integreret transmissionsnet i Europa. GAZ-SYSTEMs mission er at sikre forsyningssikkerheden og at opbygge sin position som en væsentlig operatør, der fremmer integrationen af gastransmissioner i Europa. Virksomheden har 2.700 ansatte.

Gasanlæg og installationer

 • 11.000 km af transmissionsnettet
 • 904 gasstationer
 • 14 kompressorstationer
 • 4 forsyningskilder
 • 1 LNG terminal i Świnoujście
Energinet logo Gaz-System logo