Projekt af Fælles Interesse (PCI)

Baltic Pipe Project opført på EU’s liste over projekter af særlig europæisk interesse – såkaldte PCI-projekter. Denne status gives til projekter, der har til formål at styrke det interne europæiske energimarked ved at understøtte EU’s energipolitiske mål om sikker, billig og bæredygtig energi.

Målsætningerne med Baltic Pipe Project omfatter øget diversificering, markedsintegration, priskonvergens og forsyningssikkerhed, primært i Polen og Danmark, sekundært i Sverige, Central- og Østeuropa og den baltiske region.

Baltic Pipe Project blev optaget på den første liste over PCI-projekter, som blev udformet af EU-Kommissionen i 2013. Efterfølgende er projektet blevet optaget på den bindende liste over PCI-projekter den 18. november 2015. Den 24. november 2017 blev Baltic Pipe Project for tredje gang inkluderet i EU-kommissionens liste over PCI-projekter.

Forenklet tilladelsesproces

PCI-projekter kan drage fordel af accelererede planlægnings- og tilladelsesprocesser, bl.a. fordi én enkelt national myndighed er ansvarlig for at udstede de nødvendige tilladelser. Udover at nyde godt af en forenklet og smidig tilladelsesproces kan PCI-projekter gennemføres med reducerede omkostninger pga. en forenklet miljømæssig godkendelsesprocedure. Endelig er PCI-projekter kendetegnet ved øget offentlig involvering og øget synlighed for investorerne.

Baltic Pipe Project udvikles med respekt for alle interessenters rettigheder og synspunkter. Vi opfordrer alle interessenter til at bidrage med kommentarer, give feedback og stille spørgsmål ved hjælp af følgende kontaktformular:

Kontaktformular >

Læs mere om PCI-status >

Energinet logo Gaz-System logo