Vigtige milepæle i Baltic Pipe Project

2013-2017
2013-2017
2016
2017
2017-2018
2018
2018-2019
2019
2019
2020-2022
2022

Vigtigt infrastrukturprojekt i EU (2013 -2017)

Baltic Pipe Project optages på EU’s liste over Projekter af Fælles Interesse (Project of Common Interest – PCI), fordi Baltic Pipe understøtter et sammenhængende energimarked i EU og EU’s mål om sikker, billig og bæredygtig energi.

Vigtigt infrastrukturprojekt i EU (2013 -2017)

Baltic Pipe Project optages på EU’s liste over Projekter af Fælles Interesse (Project of Common Interest – PCI), fordi Baltic Pipe understøtter et sammenhængende energimarked i EU og EU’s mål om sikker, billig og bæredygtig energi.

Forundersøgelse

GAZ-SYSTEM og Energinet undersøger, om Baltic Pipe Project kan betale sig. Undersøgelsen dokumenterer, at projektet vil give samfundsøkonomiske gevinster for Polen, Danmark og Central- og Østeuropa.

Open Season-proces

Open Season-processen bekræfter markedets interesse i Baltic Pipe Project. Markedsaktørerne forpligter sig til at købe kapacitetskontrakter af 15 års varighed på transport af gas fra Norge til Polen gennem Danmark.

Første offentlige høring

Gennemsigtighed og tidlig involvering af offentligheden er altafgørende for at skabe det bedst mulige projekt for miljøet og samfundet. Offentligheden kan bidrage til afgrænsning af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Endelig beslutning om investeringen

Positive investeringsbeslutninger om gennemførelse af Baltic Pipe projektet blev truffet af transmissionssystemoperatørerne i Polen og Danmark i november 2018.

Teknisk udvikling

Alle de tekniske dele af projektet udvikles på konceptniveau og detaljeret niveau.

VVM-rapport og offentlige høringer

I første kvartal af 2019 blev der i Danmark, Sverige og Polen indsendt Rapporter om Investeringens Miljøpåvirkninger. I Sverige og Danmark indgår disse dokumenter som led i ansøgninger om tilladelse til etablering af en gasledning, som skal følge på bunden af Østersøen.

Udbud

Der skrives kontrakter med leverandører af anlægskomponenter og med entreprenører.

Anlægsfase

Anlæg af de fem delprojekter påbegyndes.

Idriftsættelse

Baltic Pipe gasledningen tages i brug. Hermed åbnes en nord-syd gående forbindelse i den europæiske gasinfrastruktur, der sikrer fleksibel og effektiv distribution til regionale gasmarkeder.

Energinet logo Gaz-System logo