Energinet: Danske myndigheder indleder anden høring om miljøvurderingen af Baltic Pipe

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen har i dag den 15. februar 2019 indledt en otte uger lang høring i forbindelse med miljøvurderingen og den fysiske planlægning af de anlæg, som Energinet og GAZ-SYSTEM skal etablere på dansk territorium.

Lodsejere, naboer, kommuner og andre parter med interesse i projektet har nu otte uger til at drøfte og indsende svar til myndighederne.

I forbindelse med høringen er Energinets endelige forslag til det område, hvor rørledningen kan graves i jorden, lagt frem. (se kort)

2. offentlige høring følger op på sidste års 1. offentlige høring, hvor myndighederne modtog 192 høringssvar. På baggrund af input fra borgere, kommuner m.fl. samt yderligere undersøgelser i marken, er forslaget til gasrørets rute siden ændret mange steder. Bl.a. for at tage lokale hensyn til mulighed for byudvikling, beskyttelse af natur mv.

– Vi håber, at alle, der har kommentarer og bemærkninger, vil være med til at drøfte projektet og benytte sig af muligheden for at indsende høringssvar til myndighederne. Det er i alles interesse, at alle bemærkninger spørgsmål og svar kommer frem, så vi kan lave gasledningen på den bedst mulige måde og så skånsomt som muligt, siger Søren Juul Larsen, chefprojektleder for Baltic Pipe-projektet.

7 borgermøder
Som en del af høringsfasen holder Energinet syv borgermøder hen over landet og inviterer alle berørte til at deltage.

På mødet i Holmegaard, Næstved onsdag den 13. marts vil GAZ-SYSTEM infomere om gasrørledningen i Østersøen og tilslutningsanlægget på Sjælland. Desuden vil GAZ-System informere om ESPOO-processen.

Mandag den 4. marts: Pulzion, Peter Toftsvej 21, 6000 Kolding
Tirsdag den 5. marts:  Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
Onsdag den 6. marts:  Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved (møde om ny kompressorstation)
Torsdag den 7. marts:  Vilcon Hotel og konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Tirsdag den 12. marts: Odense Congress center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
Onsdag den 13. marts: Holmegaard Hallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard
Torsdag den 14. marts: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Mere information
De miljøkonsekvensrapporter (på dansk), som er sendt i høring, kan hentes hos Energistyrelsen eller Miljøstyrelsen.

Læs Energinets pressemeddelelse om høringen.