GAZ-SYSTEM: Høringer på miljøområdet

Den 8. februar 2019 har den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin informeret om at havde begyndt en procedure i en sag om beslutning om miljømæssige betingelser for et projekt kaldt ”Investering i form af en infrastruktur nødvendig til drift af den internationale gasrørledning Baltic Pipe, som danner en forbindelse mellem Republikken Polens og Kongeriget Danmarks gastransmissionssystemer – en del på jorden”.