GAZ-SYSTEM: Miljøbeslutninger om den undersøiske gasrørledning Baltic Pipe kommer tættere på.

I alle tre lande, gennem hvis søterritorier der skal føres gasrørledningen på havbunden af Østersøen, er der blevet afleveret miljøkonsekvensrapporter. Som planlagt, er det sket i Polen den 28. marts, i Sverige den 19. marts og i Danmark den 25. januar 2019.

Miljøkonsekvensrapport vedrørende den polske del af projektet blev vedlagt den regionale direktorat for miljøbeskyttelse i Szczecin. I Sverige og Danmark blev dokumenter, som dele af ansøgninger om byggetilladelser, vedlagt henholdsvis det svenske Näringsdepartamentet og den danske Energistyrelsen.

Miljøkonsekvensrapporterne indeholder resultater af de omfattende miljøundersøgelser gennemført langs alle overvejede ruter for den undersøiske gasrørledning. Analyser, der tog over ét år, muliggjorde udarbejdelse af vurderinger af indvirkning på miljøkritiske elementer, herunder natur, lokale befolkninger og turisme. Undersøgelserne blev gennemført i henhold til byggeperiode, drift og afvikling af gasrørledningen.

– Menneskets- og miljøsikkerhed er en af vores grundlæggende antagelser under gennemførelsen af det hele Baltic Pipe-projekt. Derfor, på baggrund af de gennemførte undersøgelser og miljøanalyser, har vi ændret mange af vores oprindelige antagelser. En af de vigtigste ændringer er anvendelse af ilandføring af den undersøiske gasrørledning uden nedgravelse, sådan at ved hjælp af såkaldt mikrotunellering skal gasrørledningen ved kysten i Polen bygges under stranden og klitter. En lignende løsning skal vi anvende også i Danmark og derfor indvirkning på kystlinje, bekolkning og turisme skal blive begrænset så meget som muligt – siger Tomasz Stępień, formanden for Gaz-System.

De gennemførte detaljerede miljøundersøgelser samt geofysiske og geotekniske undersøgelser muliggjorde også at udarbejde en vurdering af projektets indvirkning på miljøet på tværs af grænser, som viser i hvor høj grad aktiviteter i hver af landene kan påvirke nabolande. Alle interesserede i dokumentation og afgivelse af kommentarer og ansøgninger kan deltage aktivt i en høringsprocess gennem de myndigheder, rapporterne blev vedlagt.

Status af arbejderne ved Gaz-Systems del af Baltic Pipe-projektet i Polen er også avanceret. Den del af investeringen, der skal placeres på landet har allerede fået den første miljøbeslutning. For gasrørledning Goleniów – Lwówek er den blevet afgivet af den regionale direktør for Miljøstyrelsen i Gorzów Wielkopolski.

Uafhængigt af de såkaldte miljøprocedurer, verserer der også  som planlagt udbudsprocedurer, som har til formål at vælge virksomheder villige til at udføre kontrakter for den undersøiske gasrørledning. De detaljerede projektarbejder og forundersøgelser, der skal muliggøre at starte bygningen af den undersøiske del i 2020 og slutte i 2022, er også i gang.