GAZ-SYSTEM: Aftale om EU-støtte til Baltic Pipe-projekt blev undertegnet

GAZ-SYSTEM har underskrevet en aftale med Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) vedrørende medfinansiering af byggearbejder for Baltic Pipe indenfor ”Connecting Europe Facility” (CEF). Ceremonien med underskrivelse af aftalen vedrørende økonomisk støtte, hvis maksimale størrelse udgør ca. 215 mio. Euro fandt sted d. 15. april 2019 i Bruxelles.

I ceremonien deltog bl.a. næstformand for EU-Kommissionen Maroš Šefčovič, EU’s kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete, generaldirektør for energi Dominique Ristori, INEA’s direktør Dirk Beckers, premierministeren Mateusz Morawiecki, regeringens repræsentant for strategisk energiinfrastruktur Piotr Naimski og formand for GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Støtten vil blive brugt til gennemførelse af byggearbejder forbundet med den undersøiske gasledning, der skal forbinde Polens og Danmarks transmissionssystemer og til udbygning og modernisering af det polske transmissionssystem for naturgas.

Ifølge formanden for GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień tyder opnåelse af yderligere støtte på, at Baltic Pipe er enormt vigtigt, ikke kun for Polen, men også for hele Den Europæiske Union. – Set fra vores lands perspektiv har gasforbindelsen mellem Polen og Danmark strategisk betydning – den er nødvendig for at kunne diversificere leverancerne. På den anden side er investeringen også til gavn for EU, der sætter stor fokus på at øge handelen og det europæiske gasmarkeds konkurrenceevne – fremhævede formanden Stępień.

Underskrivelse af aftalen vedrørende medfinansiering sker som led i gennemførelse af en beslutning truffet af EU-medlemslandene d. 23. januar 2019 vedrørende tildeling af finansiel støtte til Baltic Pipe programmet fra EU’s Connecting Europe-faciliteten. Den finansielle støtte blev tildelt med udgangspunkt i anden tilskudskonkurrence CEF Energy vedrørende opgaven „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)” [”Byggearbejder for infrastrukturklynge 8.3 indenfor projekter af fælles interesse (PCI)”], afholdt i 2018.

Hidtidig støtte til Baltic Pipe fra Den Europæiske Union

I januar 2019 tildelte Den Europæiske Kommission støtte til projektet, der skulle anvendes til byggearbejder med en maks. størrelse på 215 mio. Euro. I årene 2017 og 2018 blev gennemførelse af projektarbejder derimod støttet med et beløb på maks. 51,4 mio. Euro. Indenfor konkurrencen afholdt i 2015 blev projektet medfinansieret med et maksimalt beløb på 400 tusind Euro til gennemførlighedsundersøgelse. Den samlede støtte, som indtil nu er blevet tildelt Baltic Pipe projektet fra Den Europæiske Unions midler udgør maks. 266,8 mio. Euro.

Connecting Europe Facility (CEF) er Den Europæiske Unions nøglefacilitet, der fremmer udviklingen af tre områder – de transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor. For at blive kvalificeret til støtte skal projektet være ”af fælles europæisk interesse” (såkaldt PCI). Som PCI projekter betragtes infrastrukturprojekter, der har til formål at støtte EU’s indre energimarked, der gennemfører EU’s energipolitiske mål, der går ud på levering af billig, sikker og vedvarende energi. Baltic Pipe projektet blev optaget på alle, hidtidige PCI-lister vedtaget henholdsvist i 2013, 2015 og 2017.