Generelle oplysninger om GDPR

 • Vi indsamler dine personlige oplysninger fordi det er nødvendigt for at kunne besvare de spørgsmål som du har sendt.

 • Dine personlige oplysninger bliver behandlet af:

  • Medarbejderne hos GAZ-SYSTEM;
  • Medarbejderne hos vores partner Energinet, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia, vores underleverandører og nationale myndigheder i det omfang deres bistand er nødvendig for at kunne besvare dit spørgsmål (f.eks. oplysninger om gasledningen vil krydse din ejendom)

  Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til lande som ikke kan garantere deres tilstrækkelige beskyttelse.

 • Hjemmesidebrugerens afgivelse af personlige oplysninger er frivillig. Retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger er §6 stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen (GDPR) af 2016, som fastsætter at dine personlige oplysninger behandles med dit samtykke, som gives ved at indsende kontaktformularen.

 • Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i den periode som er nødvendigt for at opretholde kontakt for at kunne give dig svar på din forespørgsel.

   

 • Du har retten til:

  • at få adgang til dine personlige oplysninger, dvs. få oplysninger om typen af oplysninger indsamlet, samt måden og formålet med behandlingen;
  • rette dine personlige oplysninger, dvs. opdatere dine oplysninger, hvis det viser sig, at de indsamlede data ikke længere er korrekte;
  • slette dine personlige oplysninger, dvs. anmode om at alle eller en del af dine personlige oplysninger bliver slettet. Hvis anmodningen er berettiget, vil sådanne oplysninger øjeblikkeligt blive slettet;
  • begrænse behandlingen, dvs. anmode at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses kun til opbevaring. Behandling af sådanne oplysninger kan genoptages, når årsagerne til en sådan begrænsning ikke længere eksistere;
  • tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger;
  • modtage fra os dine personlige oplysninger, underlagt behandling i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format;
  • indgive en klage over os til formanden for databeskyttelse eller anden tilsynsmyndighed i en medlemsstat, der er etableret til beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder med hensyn til behandling af personlige oplysninger inden for EU’s territorium, hvis du mener, at måden dine personoplysninger bliver behandlet på er i strid med gældende lovgivning.
 • Vi opretter ikke nogen profiler baseret på dine personlige oplysninger. Vi behandler ikke oplysningerne med det formål at tage automatiserede beslutninger.

 • Data administratoren med ansvar for behandling af dine personlige oplysninger er Gas Transmission System Operator GAZ-SYSTEM S.A. med registreret kontor i Warszawa, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

   

  Du kan udøve dine rettigheder (eller få flere oplysninger) ved at kontakte os på: rodo@gaz-system.pl