Danmark onshore

Baltic Pipe Project vil resultere i et væsentligt større gasflow gennem det danske gasledningsnet.

For at kunne håndtere den øgede mængde gas og for at muliggøre transporten fra den danske vestkyst til den sydøstlige del af Sjælland er det nødvendigt at udvide den nuværende danske gasinfrastruktur til lands.

De nuværende gasledninger mellem Nybro og Egtved og under Storebælt er store nok til at transportere den øgede mængde gas, men det er nødvendigt at udbygge infrastrukturen til lands andre steder. Ca. 200 km nye gasledninger i Danmark og under Lillebælt er derfor planlagt.

De planlagte udbygninger i Danmark er:

  • Anlæg af en ny gasledning fra stranden nær Blåbjerg til Nybro.
  • Anlæg af en modtagestation ved Nybro.
  • Anlæg af en ny gasledning fra Egtved til Lillebælt.
  • Anlæg af en ny gasledning henover Lillebælt.
  • Anlæg af en ny gasledning over Fyn fra Lillebælt til Nyborg.
  • Anlæg af en ny gasledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringen på den sydøstlige del af Sjælland.

Energinet, som bliver ejer af gasledningen, er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af denne del af projektet.

Gaspipe laying

Fakta

Energinet logo Gaz-System logo