Nordsøen offshore

Det overordnede formål med Baltic Pipe Project er transport af naturgas fra Norge til Polen, Danmark, Sverige, de baltiske lande samt central- og østeuropæiske regioner.

En ny gasledning i Nordsøen, der forbinder det norske gasledningsnet til det danske, er derfor en vigtig del af projektet.

Forbindelsen til den norske forsyningskilde bliver realiseret ved hjælp af en gasledning, der forbindes til den allerede eksisterende Nord-Syd infrastruktur i Nordsøen – Europipe II – som på nuværende tidspunkt forbinder Norge og Tyskland.

Planen er, at gasledningen i Nordsøen føres på Jyllands vestkyst nær Blåbjerg.

Energinet, som bliver ejer af gasledningen, er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af denne del af projektet.

Gaspipe laying

Fakta

Energinet logo Gaz-System logo