GAZ-SYSTEM: Der blev truffet en yderligere miljøafgørelse for et projekt gennemført inden for rammerne af Baltic Pipe program.