Mennesker og omgivelser

Det er essentielt, at Baltic Pipe Project udføres med respekt for mennesker og omgivelser. Som det er tilfældet med alle store infrastrukturprojekter, er gennemførelsen af Baltic Pipe Project afhængig af en omfattende undersøgelse af de eksisterende miljømæssige forhold og projektets potentielle indflydelse på miljøet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

De kompetente myndigheder i de respektive lande skal udstede en tilladelse, før projektet kan gennemføres. En forudsætning for denne tilladelse er, at der har været gennemført en VVM-proces.

Det vigtigste i VVM-processen er, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM-rapport), som skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektets potentielle miljømæssige påvirkninger og afværgeforanstaltninger til at begrænse eller eliminere disse. En anden vigtig del af VVM-processen er, at der gennemføres offentlige høringer i overensstemmelse med reglerne i de enkelte lande.

VVM-processen

En miljøkonsekvensvurdering er en undersøgelse og vurdering af den sandsynlige påvirkning, Baltic Pipe Project kan få på mennesker og omgivelser.

Environmental Impact Assessment Process

Nedenfor præsenteres de forskellige faser i en VVM-proces.

Baselinestudier
Identificering af eksisterende miljømæssige forhold på baggrund af gennemgang af eksisterende information og feltundersøgelser med henblik på at skabe fundamentet for en vurdering af en potentiel miljøpåvirkning.
Potentiel påvirkning
Identificering og vurdering af mulige miljøforhold ved det foreslåede projekt.
Vurdering af påvirkning
Vurdering af projektets sandsynlige påvirkninger af miljøet.
Afværgeforanstaltninger
Fastlæggelse af eventuelle nødvendige tiltag, der kan reducere eller kompensere for miljøpåvirkningerne.
Projektets fodaftryk
Beskrivelse af tilbageværende påvirkninger efter afværgeforanstaltninger.

Omverdenen vil løbende blive informeret om VVM-processens forløb. På baggrund af VVM-processen, miljøkonsekvensvurderingen og de offentlige høringer, skabes grundlaget for at opnå en VVM-tilladelse.

Miljøkonsekvensrapport

Anlæg og installation af Baltic Pipe rørledningen kan føre til både miljø- og socioøkonomiske påvirkninger, hvilket er vurderet i detaljer i miljøkonsekvensrapporten, som dækker alle relevante miljø- og socioøkonomiske receptorer, dvs. komponenterne af miljømæssige og menneskelige aktiviteter. Miljøkonsekvensrapporten er blevet udført og afleveret til de danske myndigheder.

Miljøkonsekvensrapporten kan findes her (PDF)

VIDEO: Preserving nature

Energinet logo Gaz-System logo