Nødvendige tilladelser i Danmark

Før Energinet og GAZ-SYSTEM kan begynde at etablere de tekniske anlæg og installationer på land og til vands i Danmark, skal der indhentes en række tilladelser hos myndighederne.

Desuden skal kommunerne indarbejde projektet i deres plangrundlag, og Energinet skal indhente rettighed til at etablere anlæg på privat ejendom.

Miljøkonsekvensvurdering

I Danmark bliver miljømæssige tilladelser udstedt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Miljøstyrelsen udsteder tilladelser til installationer på land, mens Energistyrelsen udsteder tilladelser til anlæg på havet.

VVM-tilladelsen udstedes på baggrund af en miljøkonsekvensvurdering, som de to bygherrer bag Baltic Pipe Project har ansvar for at udarbejde.

Offentlig høring

Som en del af VVM-processen er der to offentlige høringer, hvor alle med interesse i projektet kan bidrage med forslag og kommentarer til afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen og desuden kan bidrage med kommentarer til den endelige VVM-rapport.

Den første offentlige høring fandt sted fra december 2017 til januar 2018.

Når myndighederne har gennemgået VVM-rapporten, gennemføres den anden offentlige høring. Forventningen er, at det bliver i begndelsen af 2018.

Installationer på privat grund

Ekspropriationskommissionen skal gennemføre ekspropriationer på de private ejendomme, der skal lægge jord til de gastekniske anlæg.

Energinet logo Gaz-System logo