Danmark – søterritorium

Nøgleaktiviteter som minimerer påvirkning på omgivelser og miljø:

  • Valg af en optimal periode af anlægsarbejder forbundet med ilandføring af gasrørledningen for at begrænse gener fra anlægsarbejder i en periode atraktiv af turistiske grunde.
  • Optimering af route – undgå undersøiske objekter og steder af en særlig miljømæssig og turistisk værdi.
  • Beskyttelse af gasrørledningen mod beskædigelser – eksempelvis ved nedlægning under havbunden i særlig følsomme steder.
  • Ilandføring af gasrørledningen uden gennemgravning af stranden og klitter (den såkaldte underboring eller microtunnelling).
  • Begrænsning af et område lukket for skibstrafik kun til dette sted, hvor rørledningen pt. nedlægges.

Microtunnelling uden gravning

I den udvalgte løsning ilandføres den undersøiske rørledning under Østsøen, som er en del af Baltic Pipe-projekt, i Polen ca. 1200 meter øst for byen Pogorzelica. Alternativt planeres ilandføring mellem byer Rogowo og Mrzeżyno, ca. 540 meter fra de nærmeste bebyggelser. Ilandføring i Danmark er placeret i byen Faxe Syd. Både i Polen og i Danmark skal rørledningen installeres i en tunnel.

Miljøkonsekvensrapport – Østersøen – Danmark

Hvordan mindsker man den potentielle virkning af Baltic Pipe på omgivelserne og miljøet? – film

video
Energinet logo Gaz-System logo