Nødvendige tilladelser i Polen

Anlæg af hvert delelement i Baltic Pipe projektet på polsk grund er reguleret af flere love og forordninger og kræver involvering af flere myndigheder og regeringsinstanser.

GAZ-SYSTEM er forpligtet til at indhente alle de nødvendige administrative tilladelser, som omfatter:

  1. Miljøgodkendelser
  2. Lokationstilladelser
  3. Byggetilladelser

Før anlægsfasen kan igangsættes, skal GAZ-SYSTEM indhente en miljøgodkendelse til projektet på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen.

Hovedstadier i udviklingen af gasledningen

  • Planlægning af gasledningens ruteføring
  • Udarbejdelse af projektdokumentation
  • Forberedelse af anlægsfasen og det detaljerede tekniske design
  • Indhentelse af de nødvendige administrative tilladelser, inklusive miljøgodkendelser, lokationstilladelser og byggetilladelser
  • Valg af entreprenører til anlægsarbejdet
  • Udførelse af anlægsarbejdet
  • Tests, teknisk accept og idriftsættelse
Gas pipe laying

INFORMATIONSMØDER

OFFENTLIGE HØRINGER

Energinet logo Gaz-System logo