Krav til tilladelsesproces i Sverige

Inden GAZ-SYSTEM kan påbegynde opførelsen gennem svensk økonomisk zone – hvis den endelige rørledning passerer gennem den svenske økonomiske zone – er det nødvendigt at udarbejde et miljøstudie i samme format som en miljøvurdering.

Miljøstudiet vil blive indsendt sammen med ansøgningen om opførselstilladelsen.

Svenske myndigheder

Svensk Energimarkedsinspektion (Swedish Energy Markets Inspectorate) vil fungere som en One-Stop-Shop, der koordinerer og hjælper med godkendelsesprocessen i Sverige.

Svensk Energimarkedsinspektion vil koordinere tilladelsesprocessen og gennemføre den i tæt samarbejde med Erhvervsministeriet og Länsstyrelsen i Skåne.

Den svenske regering er den ultimative myndighed vedrørende tidsplanen for tilladelsesprocessen.

Offentlig høring

Offentlig høring vil blive gennemført på et tidligt tidspunkt i projektet. Baseret på de oplysninger og bemærkninger der modtages i forbindelse med denne tidlige høring, vil de nødvendige grundlæggende studier blive gennemført, og resultaterne vil blive evalueret.

Derefter vil disse indgå i miljøvurderingen (VVM). Bemærkninger fra høringerne vil fremgå af VVM, sammen med kommentarer om, hvorledes de er taget i betragtning.

Når ansøgningen om opførelse og drift af Baltic Pipe indgives, herunder VVM dokumentet, er det Erhvervsministeriet der bekendtgør ansøgningen, herunder VVM.

Ansøgningen og VVM vil blive gjort tilgængelig for offentligheden, og offentligheden har mulighed for at komme med kommentarer inden tilladelserne udstedes.

Østersøen

INFORMATIONSMØDER

Mere information >>

Afgrænsningsfase

Svensk afgrænsningsnotat
Yderliger informationer >>

Natura 2000 scoping rapport
Yderliger informationer >>

REDEGØRELSE FRA HØRINGSPROCES

Baltic Pipe offshore rørledning Tilladelse og design
Yderliger informationer >>

Natura 2000 konsultationsrapport
Yderliger informationer >>