Krav til tilladelsesproces i Tyskland

I Tyskland – hvis den endelige rørledning passerer gennem den tyske økonomiske zone – kræver placeringen af en transit rørledning, der krydser den tyske eksklusive økonomiske zone i Østersøen, tilladelser udstedt af flere myndigheder.

Tyske myndigheder

National Grid Agency vil fungere som en One-Stop-Shop, der koordinerer og hjælper med godkendelsesprocessen i Tyskland. National Grid Agency er den nationalt kompetente myndighed (National Competent Authority (NCA)) for sådanne projekter i Tyskland, og vil gennemføre tilladelsesprocessen i tæt samarbejde med Maritime and Hydrographic Agency og Mining Authority Stralsund.

Federal Maritime and Hydrographic Agency er ansvarlig for de fleste aspekter i forbindelse med den maritime fysiske planlægning (spedition, fiskeri, sedimentudvinding, militært brug osv.), miljøvurdering samt obligatorisk offentlig deltagelse, mens Mining Authority Stralsund er ansvarlig for de yderligere krævede godkendelser, der dækker rørledningsprojektets mineinteresser og tekniske aspekter.

Offentlig høring

Efter udfyldelsen af alle krævede dokumenter, fremsendes ansøgningen sammen med den tekniske beskrivelse og miljøvurderingen (VVM) til de rette myndigheder. National Grid Agency, Federal Maritime and Hydrographic Agency og Mining Authority Stralsund vil organisere og koordinere de følgende trin i den obligatoriske offentlige deltagelse:

  • Ansøgningens dokumenter vises offentligt i en periode på én måned. Samtidigt sendes dokumenterne til myndighederne og andre interessenter (herunder Ngo’er), hvis interesser berøres.
  • Myndigheder, andre interessenter samt eventuelt berørte privatpersoner, kan fremsætte deres bemærkninger og indsigelser.
  • Ansøgeren udarbejder svar til bemærkningerne og indsigelserne.
  • De kompetente myndigheder arrangerer de ikke offentlige høringer, hvor bemærkningerne og indsigelserne diskuteres.

Baseret på resultaterne af de ikke offentlige høringer beslutter Federal Maritime and Hydrographic Agency og Mining Authority Stralsund, om der udstedes tilladelse eller ej. Hvis der udstedes en tilladelse, følger en klageperiode på én måned. Hvis der ikke indgives nogen klage over afgørelsen, træder tilladelsen i kraft.

Dunes på Østersøen kysten

INFORMATIONSMØDER

SCOPING MEETING

Energinet logo Gaz-System logo