Duńskie instytucje rozpoczęły drugą fazę konsultacji publicznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko projektu Baltic Pipe