GAZ-SYSTEM: Duże zainteresowanie realizacją gazociągu Baltic Pipe wśród potencjalnych wykonawców prac