GAZ-SYSTEM: Finał konkursu zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej towarzyszącej projektowi Baltic Pipe

Prawie 350 dzieci wzięło udział w trwającym w sumie cztery miesiące konkursie „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach”. Finał zmagań odbył się w piątek w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z dwóch nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego – Rewala i Trzebiatowa. Do konkursu plastycznego zaproszono uczniów z klas I-IV, a do turnieju wiedzy uczniów z klas V-VIII.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o roli gazu ziemnego w transformacji energetycznej Polski, a także zwiększanie świadomości uczniów w tematach dotyczących bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii oraz planowanej na terenie Rewala bądź Trzebiatowa strategicznej inwestycji jaką jest Baltic Pipe.

Konkurs składał się w sumie z dwóch etapów, podczas których uczestnicy mogli zdobyć niezbędne informacje o źródłach energii wykorzystywanych w codziennym życiu. Szczególną uwagę poświęcono gazowi ziemnemu oraz projektowi Baltic Pipe. W ciągu minionych czterech miesięcy uczniowie napisali dwa testy wiedzy (o różnym poziomie trudności)  sprawdzające na jakim poziomie opanowali materiał edukacyjny. We wszystkich szkołach podstawowych odbyły się również prelekcje, podczas których uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach konkursu. Do półfinału konkursu wiedzy przeszli uczniowie z klas VI-VIII, którzy przedstawili 5-minutowe wystąpienia związane z tematyką zmagań. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą ekspercką, ale również kreatywnością omawiając efekty swojej pracy w formie m.in.: animacji wideo, krótkich filmów oraz prezentacji multimedialnych. Finał zakończył się quizem z udziałem trojga najzdolniejszych uczestników, zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.