GAZ-SYSTEM: Raporty oddziaływania na środowisko złożone

We wszystkich trzech krajach, przez których obszary morskie będzie przebiegał gazociąg realizowany na dnie Morza Bałtyckiego, złożone zostały raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z harmonogramem, w Polsce miało to miejsce 28 marca, w Szwecji 19 marca, a w Danii 25 stycznia 2019 r.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dotyczący polskiej części projektu przedłożono
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast w Szwecji i Danii dokumenty, będące częścią wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, zostały złożone odpowiednio w szwedzkim Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji oraz w Duńskiej Agencji Energii.

Raporty zawierają wyniki kompleksowej kampanii badań środowiska przeprowadzonej wzdłuż wszystkich rozważanych wariantów trasy gazociągu podmorskiego. Trwające ponad rok analizy pozwoliły na opracowanie ocen oddziaływania obejmujących wpływ projektu na kluczowe elementy środowiska, w tym m.in. na środowisko naturalne, lokalne społeczności, czy też turystykę. Badania przeprowadzono w odniesieniu do okresu budowy, użytkowania oraz późniejszej likwidacji gazociągu.

– Dbałość o bezpieczeństwo ludzi i środowiska to jedno z naszych podstawowych założeń podczas realizacji całego projektu Baltic Pipe. Dlatego też, opierając się na przeprowadzanych badaniach i analizach środowiskowych, w wielu miejscach zmodyfikowaliśmy pierwotne założenia projektowe. Jedna z kluczowych zmian to na przykład zastosowanie bezwykopowej metody przejścia gazociągu podmorskiego w lądowy, tak by za pomocą tzw. mikrotunelu rurociąg na wybrzeżu w Polsce budowany był pod plażą i pasem wydm. Podobne rozwiązanie zastosujemy też w Danii i dzięki temu wpływ na linię brzegową, mieszkańców czy turystykę będzie ograniczony tak bardzo, jak to tylko możliwe – mówi Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Przeprowadzone szczegółowe badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne pozwoliły również na opracowanie transgranicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej w jakim stopniu działania prowadzone w każdym z krajów mogą oddziaływać na państwa sąsiednie. Wszyscy zainteresowani dokumentacją oraz składaniem uwag i wniosków mogą wziąć czynny udział w procesie konsultacji za pośrednictwem organów, do których złożono raporty. Informacje dotyczące oddziaływania inwestycji można również znaleźć na stronie internetowej projektu.

Zaawansowane są też prace w ramach realizowanej przez GAZ-SYSTEM części projektu Baltic Pipe na terenie Polski. Lądowa część inwestycji uzyskała już pierwszą decyzję środowiskową. Dla gazociągu Goleniów – Lwówek wydał ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Niezależnie od tzw. procedur środowiskowych, zgodnie z planem toczą się też postępowania przetargowe zmierzające do wyboru firm gotowych realizować zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego. Trwają też szczegółowe prace projektowe i analityczne, dzięki którym budowa części podmorskiej będzie mogła ruszyć w 2020 roku i zakończyć się w 2022 r.