GAZ-SYSTEM: Konsultacje środowiskowe.

8 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa.”

 Obwieszczenie RDOŚ 8.02.2019 – LINK