GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz Minister Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Danii Lars Christian Lilleholt podpisali umowę, która reguluje status prawny niektórych elementów infrastruktury projektu Baltic Pipe zlokalizowanych w Danii (m.in. tłoczni gazu Everdrup). Umowa stanowi także jednoznaczny wyraz poparcia obu państw dla realizacji tej inwestycji. Dokument został podpisany 11 grudnia 2018 r. podczas szczytu klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach.

Baltic Pipe to strategiczny projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego i polskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Część projektu Baltic Pipe będzie realizowana i finansowana przez GAZ-SYSTEM na terytorium Danii oraz w jej wyłącznej strefie ekonomicznej. Określenie statusu i ram prawnych funkcjonowania tej części infrastruktury wymagało zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Polską i Danią.

Podpisany we wtorek dokument stanowi, że GAZ-SYSTEM będzie pełnić funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego również dla części gazociągu znajdującej się poza terytorium Polski, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uprawniony będzie do zatwierdzenia taryfy operatora, uwzględniającej poniesione przez niego koszty na realizację, utrzymanie i eksploatację tej części gazociągu oraz tłoczni gazu Everdrup w Danii.

Strony potwierdziły również, że będą wspierać inwestorów – GAZ-SYSTEM i Energinet – w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do 1 października 2022 r.