Gaz-System: Rozpoczynamy kolejną rundę konsultacji społecznych dot. projektu Baltic Pipe

Na trasie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, realizowanego w ramach projektu Baltic Pipe, w grudniu 2018 r. w 8 gminach (w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim) odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tej inwestycji. Spotkania mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz właściciele nieruchomości, na których planowane są prace.