GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r.