Promotorzy projektu Baltic Pipe

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem systemu przesyłowego gazu
GAZ-SYSTEM z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

Obie firmy są zobowiązane do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw oraz do wspierania zrównoważonego rozwoju i integracji europejskiego rynku energii.

Wdrożenie projektu Baltic Pipe znacząco przyczyni się do osiągnięcia tych kluczowych celów Unii Europejskiej.

 • Energinet będzie odpowiedzialny za rozbudowę części lądowej infrastruktury przesyłowej w Danii oraz budowę części podmorskiej na Morzu Północnym, równocześnie będzie właścicielem i operatorem tych elementów.
 • GAZ-SYSTEM będzie odpowiedzialny za budowę gazociągu podmorskiego biegnącego pomiędzy Danią i Polską oraz za rozbudowę systemu przesyłowego gazu w Polsce, równocześnie będzie właścicielem i operatorem tych części projektu.

VIDEO: Denmark and Poland in the European Energy Union

Informacje o projekcje

Energinet - logo

Energinet jest niezależnym przedsiębiorstwem publicznym w Danii, powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą przesyłową.

Firma jest właścicielem i operatorem duńskich systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw, integracji energii odnawialnej i zapewnienia wysokiej konkurencyjności na rynkach energii elektrycznej i gazu.

Energinet zatrudnia ok. 1 000 pracowników.

Aktywa spółki

 • 861 km sieci przesyłowej
 • 6.600 km sieci dystrybucyjnej
 • 2 źródła dostaw gazu
 • 1 tłocznia gazu
 • 2 komercyjne magazyny gazu (będące własnością podmiotów zależnych)

Gaz System - logo

GAZ-SYSTEM jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

GAZ-SYSTEM jest odpowiedzialny za bezpieczny transport gazu ziemnego i zarządzanie krajowym systemem przesyłowym.

Spółka aktywnie działa na rzecz budowy zintegrowanego systemu przesyłowego w Europie.

GAZ- SYSTEM zatrudnia ok. 2700 pracowników.

Aktywa spółki

 • 11, 000 km sieci przesyłowej
 • 904 stacje gazowe
 • 14 tłoczni gazu
 • 4 interkonektory gazowe
 • 1 Terminal LNG w Świnoujściu
Energinet logo Gaz-System logo