Projekt o statusie wspólnego zainteresowania (PCI)

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie dalszej dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

W 2013 projekt Baltic Pipe znalazł się na pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską. Następnie został umieszczony na kolejnej liście przyjętej przez Komisję w 2015 r.

24 listopada 2017 r. opublikowano trzecią europejską listę projektów, na której po raz kolejny Komisja Europejska uwzględniła projekt Baltic Pipe.

Status PCI podkreśla rolę projektu Baltic Pipe w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej, jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu.

Usprawnienie procesu wydawania pozwoleń

Status PCI pomaga usprawnić proces planowania i wydawania pozwoleń, dostępu do organów administracyjnych danego kraju w celu uzyskania wymaganych decyzji oraz zapewnienia odpowiednich warunków regulacyjnych. Umożliwia to skrócenie czasu trwania i uproszczenie przebiegu procesu wydawania decyzji oraz sprawia, że proces jest przejrzysty i pozwala na udział społeczeństwa. 

Projekt Baltic Pipe jest realizowany z należytym poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz zgłaszania uwag poprzez formularz kontaktowy >

Energinet logo Gaz-System logo