Wsparcie finansowe Projektu ze strony UE

Projekt Baltic Pipe otrzymał znaczące dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).  Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały w dniu 25 stycznia 2018 r.  państwa członkowskie UE. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE wynosi 33,1 mln EUR i zostanie przeznaczona na realizację prac przygotowawczych dla uzyskania niezbędnych pozwoleń w Polsce i w Danii.

Współfinansowane przez UE Instrument Łącząc Europę

Więcej informacji

Banknoty Euro