Gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego

Kluczowym elementem projektu Baltic Pipe jest podmorski gazociąg łączący Danię z Polską, zapewniający dwukierunkowy przesył gazu.

Na obecnym etapie projektu prowadzone są prace analityczne, badawcze i projektowe w celu uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę i użytkowanie podmorskiego gazociągu Baltic Pipe.

W czerwcu 2018 roku GAZ-SYSTEM zaakceptował rekomendowany wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku ok. 80 km). Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd – Faxe South w Danii oraz Niechorze-Pogorzelica w Polsce. Przyjęcie rekomendacji nie oznacza, że została podjęta ostateczna decyzja co do przebiegu gazociągu. Zapadnie ona dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kiedy każdy wariant zostanie dokładnie przeanalizowany pod kątem środowiskowym, technicznym oraz społeczno-ekonomicznym.

GAZ-SYSTEM, który będzie właścicielem gazociągu na Morzu Bałtyckim, jest odpowiedzialny za jego projektowanie, budowę oraz przyszłą eksploatację.

Mapa gazociągu Baltic Pipe
Rekomendowana trasa gazociągu podmorskiego

GAZ-SYSTEM bada dno Morza Bałtyckiego

Preserving nature

Najważniejsze liczby

- szacunkowa długość gazociągu

275 km

– szacunkowa długość gazociągu
- średnica gazociągu

900 mm

– średnica gazociągu
- przepustowość gazociągu

10 mld m3/rok

– przepustowość gazociągu
- prace budowlane

2 lata

– prace budowlane
- tempo układania gazociągu podmorskiego

3 km/dzień

– tempo układania gazociągu podmorskiego
- długość odcinka rury

12 m

– długość odcinka rury
- planowany okres eksploatacji gazociągu

50 lat

– planowany okres eksploatacji gazociągu
- uruchomienie przesyłu gazu

2022

– uruchomienie przesyłu gazu
Energinet logo Gaz-System logo