Tłocznia gazu Gustorzyn

Inwestycja będzie polegała na budowie tłoczni gazu oraz rozbudowie instalacji wchodzącej w skład istniejącego Węzła Gazu w Gustorzynie.

gustorzyn_mapa_PL

Opis

Budowa tłoczni gazu Gustorzyn jest bezpośrednio związana z realizacją projektu Baltic Pipe. W jego ramach wybudowane zostaną również nowe gazociągi oraz rozbudowane dwie istniejące tłocznie gazu w Odolanowie i Goleniowie.

Budowa tłoczni Gustorzyn jest również częściowo związana z realizacją projektu połączenia systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

  • Docelowa moc tłoczni gazu: 30 MW (I etap – 20 MW, II etap – 10 MW)
  • lokalizacja – gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie

Harmonogram

  • 2019 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • 2022 r. – termin zakończenia budowy

Wykonawca dokumentacji projektowej

  • PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Wykonawca dokumentacji projektowej

PGNiG Gazoprojekt  S.A.
PGNiG Gazoprojekt S.A.

Harmonogram

2019 - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę2022 - termin zakończenia budowy
2019 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

2022 – termin zakończenia budowy
Energinet logo Gaz-System logo