Tłocznia gazu w Danii

Istotnym elementem projektu Baltic Pipe jest tłocznia gazu w Zealand.

Główną funkcją tłoczni będzie sprężanie gazu ziemnego, co umożliwiać będzie jego transport. Tłocznia zapewni dwukierunkowy przesył gazu, zarówno z Danii do Polski, jak i z Polski do Danii. Ze względów technicznych tłocznia zostanie zlokalizowana w pobliżu wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Energinet, który będzie właścicielem tłoczni, jest odpowiedzialny za jej projektowanie, budowę, a następnie eksploatację. Budowa tłoczni będzie współfinansowana ze środków GAZ-SYSTEM.

Gas compressor

Podstawowe informacje

Energinet logo Gaz-System logo