Podstawowe informacje o RODO

 • Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne w celu udzielania odpowiedzi na pytania, które do nas Pani/Pan kieruje.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez:

  • naszych pracowników;
  • naszych podwykonawców w zakresie, w jakim odpowiedź na Pani/Pana pytanie będzie wymagać ich pomocy (np. co do odpowiedzi na informację, czy gazociąg będzie przebiegał, przez Pani/Pana nieruchomość)

  Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie udzieloną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z odpowiedzią na przekazane przez Panią/Pana pytanie.

 • Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy
  • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne
  • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • wycofania zgody na przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
  • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące
  • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

  Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl