GAZ-SYSTEM: Projekt Baltic Pipe – spotkania konsultacyjne na Pomorzu Zachodnim.

W Niechorzu i Trzebiatowie 19 lutego 2019 r. odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące realizacji podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. W Rewalu 20 lutego odbyło się także  spotkanie z przedstawicielami środowiska rybackiego.

Przedstawiciele GAZ-SYSTEM  i eksperci zewnętrzni zaangażowani w prace projektowe omówili aspekty techniczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne inwestycji oraz jej wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. W spotkaniach udział wzięli m.in. okoliczni mieszkańcy oraz władze samorządowe.

Przedstawiciele GAZ-SYSTEM zaprezentowali mieszkańcom aktualne informacje na temat etapu realizacji projektu Baltic Pipe, a w szczególności budowy i przebiegu podmorskiej części gazociągu wraz z wyjściem na ląd i stacją zaworową gazu w rozpatrywanych wariantach – Rogowo i Niechorze-Pogorzelica.

Uczestnicy spotkań w Trzebiatowie i Niechorzu dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób budowa Baltic Pipe może wpłynąć na turystykę w rejonach nadmorskich oraz lokalną infrastrukturę. Poruszano także temat bezpieczeństwa – zarówno w kontekście budowy, jak i eksploatacji infrastruktury gazowej.

Natomiast celem spotkania w Rewalu było rozpoczęcie dialogu z przedstawicielami środowiska rybackiego –  interesariuszami istotnymi w kontekście realizacji podmorskiej części gazociągu. W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim pierwsze wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny oddziaływania gazociągu podmorskiego na środowisko. Rozmowy dotyczyły także ew. wpływu inwestycji na siedliska ryb.