Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

Projekt Baltic Pipe otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).  Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 16 lipca 2018 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace przedinwestycyjne dla projektu Baltic  Pipe zostało przyznane w wyniku uruchomionego przez Komisję Europejską w marcu br. konkursu grantowego CEF Energy 2018.

Działanie pod nazwą „Wzmocnienie krajowych systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii dla projektu Baltic Pipe” będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego – GAZ-SYSTEM oraz Energinet i obejmuje prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę dla gazociągów lądowych w Danii oraz Polsce.

Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania  dla całego działania wynosi 18,3 mln euro.

Projekt Baltic Pipe otrzymał już wcześniej wsparcie finansowe w ramach programu CEF. W 2015 roku dofinansowanie z CEF Energy zostało przyznane na prace analityczne i opracowanie studium wykonalności. Następnie, w 2017 roku, przyznane zostało dofinansowanie na działanie pod nazwą „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”. O podpisaniu umowy o dofinansowaniu operatorzy informowali w maju br.