Rozmawiamy ze społecznością lokalną

Gaz-System: Rozmawiamy ze społecznością lokalną

W czerwcu 2018 r. odbył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących projektu Baltic Pipe. Dotyczyły one planowego do realizacji w ramach projektu gazociągu Goleniów-Lwówek. Swoje uwagi i opinie przekazało blisko 120 mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie trasa nowo projektowanej inwestycji. Omówiono korzyści płynące z realizacji projektu Baltic Pipe. Poruszono także kwestie związane z projektowaniem i późniejszą realizacją robót budowlanych.

Celem spotkań było przekazanie informacji na temat projektu oraz zebranie uwag i opinii m.in. mieszkańców gmin, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli urzędów. Miały one charakter wstępny – odbyły się bowiem jeszcze przed złożeniem do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i raportów oddziaływania na środowisko.

Ze względu na początkowy etap realizacji inwestycji i trwające prace projektowe w trakcie spotkań prezentowano wszystkie warianty trasy przebiegu gazociągu relacji Goleniów-Lwówek. Podczas każdego spotkania projektant szczegółowo pokazywał i omawiał warianty trasy gazociągu, tłumacząc uwarunkowania i możliwości. Omówiono również kwestię badań geologicznych i odwiertów, które w najbliższym czasie będę przeprowadzane na trasie gazociągu.

Pytania zadawane przez uczestników dotyczyły głównie trasy gazociągu, odbudowy urządzeń melioracyjnych, rekultywacji terenu po budowie, kwestii związanych z odszkodowaniami i sposobem wyceniania szkód. Część pytań dotyczyła również kwestii regulacji spraw związanych z już istniejącymi gazociągami. Istotnym tematem było również bezpieczeństwo.

Spotkania informacyjne miały charakter otwarty. Każdy mógł wziąć w nich udział. Informacje na temat terminu i miejsca poszczególnych spotkań zamieszczone były na stronie internetowej https://www.baltic-pipe.eu/pl/ oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin. Przed ich rozpoczęciem odbył się także cykl spotkań inwestora z przedstawicielami władz lokalnych. W ich trakcie przedstawiono informacje na temat Projektu Baltic Pipe i uzgodniono zasady organizacji spotkań na terenie poszczególnych gmin.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące budowy gazociągu Goleniów-Lwówek w ramach Projektu Baltic Pipe można przesyłać w terminie do 15.07.2018 r.

  • za pomocą formularza kontaktowego  lub
  • kierując korespondencję na adres: poznan@gaz-system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, z dopiskiem „Konsultacje Baltic Pipe”.

Uwagi będzie można zgłaszać także na etapie ustawowych konsultacji, które nastąpią na kolejnym etapie postępowania (ogłoszenie raportu oddziaływania na środowisko). O tej możliwości zostaną powiadomione wszystkie zainteresowane strony.