Polska – obszar morski

Kluczowe czynności minimalizujące oddziaływanie na otoczenie i środowisko:

  • Wybór optymalnego okresu prowadzenia prac budowlanych w zakresie wyjścia rurociągu na ląd, tak aby ograniczyć uciążliwość robót budowlanych w okresie atrakcyjnym turystycznie.
  • Optymalizacja trasy – omijanie obiektów podwodnych oraz miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych.
  • Zabezpieczanie rurociągu przed uszkodzeniami – np. poprzez ułożenie pod dnem morskim w miejscach szczególnie wrażliwych.
  • Wyprowadzenie rurociągu na ląd bez przekopywania plaży i wydm (tzw. przewierty lub mikrotuneling).
    Ograniczenie obszaru zamkniętego dla ruchu statków jedynie do aktualnego miejsca układania rurociągu.

Bezwykopowa metoda mikrotunelu

Wyjście gazociągu na ląd zostanie wykonane bezwykopową metodą mikrotunelu. Metoda ta została wybrana jako preferowane rozwiązanie ze względu na zapewnienie ochrony naturalnego środowiska przybrzeżnego, minimalizację ingerencji w w tereny przybrzeżne i plażę oraz aspekty techniczne takie jak średnica rurociągu czy też charakterystyka geotechniczna gruntu. Otwór będzie wiercony przy użyciu maszyny do wiercenia tuneli (z ang. Tunnel Boring Machine – TBM) z w pełni obrotową głowicą wiertniczą. W miarę postępów wiercenia, od strony komory startowej, do otworu przeciska się odcinki rury betonowej, tworzącej stałą obudowę tunelu. Jest to tzw. metoda przeciskania rur (z ang. Pipe jacking).

Raport z oceny oddziaływania na środowisko - Morze Bałtyckie - Polska

Konsultacje środowiskowe

Spotkania konsultacyjne

Jak minimalizujemy potencjalne oddziaływanie Baltic Pipe na otoczenie i środowisko? - film

filmik
Energinet logo Gaz-System logo