Proces wydawania pozwoleń w Danii

Przed rozpoczęciem budowy na terytorium Danii oraz na duńskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego spółki Energinet i GAZ-SYSTEM muszą uzyskać niezbędne pozwolenia administracyjne.
Dodatkowo Energinet uzgodni z właścicielami nieruchomości rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury przesyłowej na ich terenie.

Ocena Oddziaływania na Środowisko

W Danii pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska oraz Agencję Energetyki.  Agencja Ochrony Środowiska  jest organem właściwym do wydawania pozwoleń dotyczących części lądowej infrastruktury, natomiast Agencja Energii jest organem wydającym pozwolenia dotyczące budowy części podmorskiej.

Poszczególne decyzje będą wydawane na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

Konsultacje społeczne

W ramach procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko zostaną przeprowadzone dwa wysłuchania publiczne, w których każda strona zainteresowana projektem może wnieść sugestie i opinie do zakresu badań OOŚ i do końcowego raportu.

Pierwsze spotkania publiczne odbyły się na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r.
Natomiast 15 lutego 2019 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska, Duńska Agencja ds. Energii oraz Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości zainicjowały drugą fazę konsultacje publicznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko instalacji budowanych przez Energinet i GAZ-SYSTEM na terenie Danii .

Lokalizacja infrastruktury na terenach prywatnych w Danii

Powołania zostanie specjalna komisja do realizacji procesu wywłaszczania na gruntach prywatnych, na których będą planowane elementy infrastruktury przesyłowej.

Raport z oceny oddziaływania na środowisko– Morze Bałtyckie- Dania

Budowa gazociągu Baltic Pipe może prowadzić zarówno do skutków środowiskowych jak i społeczno-gospodarczych, które są szczegółowo opisane w raporcie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), obejmującym wszystkie odpowiednie receptory socjoekonomiczne i środowiskowe, tj. elementy środowiska i działalności człowieka.

OOŚ Morze Bałtyckie- Dania(w języku angielskim) możesz znaleźć tutaj (plik PDF)

INFORMACJE DO PODBRANIA

Energinet logo Gaz-System logo