Proces wydawania pozwoleń w Polsce

Budowa elementów projektu Baltic Pipe na terytorium Polski jest regulowana przez szereg aktów prawnych.
W proces wydawania decyzji administracyjnych w Polsce będzie zaangażowanych wiele organów administracji publicznej.

GAZ-SYSTEM jest zobligowany do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym:

  • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Decyzji lokalizacyjnych,
  • Decyzji pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, GAZ-SYSTEM jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która zostanie wydana na podstawie oceny oddziaływania na środowisko.

Kluczowe etapy budowy gazociągów:

  • Projektowanie tras gazociągów,
  • Wykonanie dokumentacji projektowej,
  • Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych,
  • Wybór wykonawców prac budowlanych i montażowych,
  • Realizacja prac budowlanych,
  • Testy, odbiór techniczny i oddanie do użytkowania gazociągów.
Układanie rurociągu gazowego
Energinet logo Gaz-System logo