Proces wydawania pozwoleń w Polsce

Budowa elementów projektu Baltic Pipe na terytorium Polski jest regulowana przez szereg aktów prawnych.
W proces wydawania decyzji administracyjnych w Polsce będzie zaangażowanych wiele organów administracji publicznej.

GAZ-SYSTEM jest zobligowany do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzji lokalizacyjnych,
 • Decyzji pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, GAZ-SYSTEM jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która zostanie wydana na podstawie oceny oddziaływania na środowisko.

Kluczowe etapy budowy gazociągów:

 • Projektowanie tras gazociągów,
 • Wykonanie dokumentacji projektowej,
 • Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych,
 • Wybór wykonawców prac budowlanych i montażowych,
 • Realizacja prac budowlanych,
 • Testy, odbiór techniczny i oddanie do użytkowania gazociągów.
Układanie rurociągu gazowego
Spotkania w ramach Projektu Baltic Pipe dedykowane  organizacjom rybackim. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na spotkania w ramach Projektu Baltic Pipe, które dedykowane są organizacjom rybackim. Spotkania odbędą się w dwóch, podanych poniżej, terminach i lokalizacjach. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym, którego czas i miejsce będą dla Państwa bardziej dogodne.
 • 10 września 2019 r.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, godz. 15.00 -18.00

ulica Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

 • 11 września 2019 r.

Sala Wystawiennicza w Rewalu, godz. 14.00 -18.00

ulica Szkolna 1A, 73-344 Rewal

Energinet logo Gaz-System logo