Den rekommenderade varianten för sträckning av gasledningen Baltic Pipe godkänd av GAZ-SYSTEM