GAZ-SYSTEM: Baltic Pipe-projektet – samrådsmöten i västra Pommern.

Den 19 februari 2019 höll man samrådsmöten i Niechorze och Trzebiatów gällande genomförandet av undervattensdelen av gasledningen Baltic Pipe. Den 20 februari i Rewal ägde också rum ett möte med företrädare för yrkesfiskare.

Representanter för GAZ-SYSTEM och externa experter som deltar i planeringsarbeten diskuterade investeringens tekniska, miljömässiga och socioekonomiska aspekter och dess inverkan på lokala samhällen. Vid mötet samlades bland annat invånarna i området och de lokala myndigheterna.

Företrädarna för GAZ-SYSTEM presenterade aktuell information om genomförandefasen av Baltic Pipe-projektet, i synnerhet undervattenledningens konstruktion och sträckning tillsammans med dess utgångspunkt på fastland och gasventilstation i de alternativ som övervägs – Rogowo och Niechorze-Pogorzelica.

Deltagarna vid möten i Trzebiatów och Niechorze diskuterade bl.a. om hur byggandet av Baltic Pipe kan påverka turismen i kustområden samt den lokala infrastrukturen. Säkerhetsfrågan togs också upp – både när det gäller konstruktion och drift av gasinfrastrukturen.

Syftet med mötet i Rewal var emellertid att inleda en dialog med företrädare för yrkesfiskare – intressenter som är viktiga när det gäller genomförandet av gasledningens undervattensdel. Vid mötet diskuterades främst de första slutsatserna från den genomförda bedömningen av undervattenledningen miljöpåverkan. Diskussionerna avsåg även investeringens eventuella påverkan på livsmiljöer för fisk.