GAZ -SYSTEM: Lokaliseringsbeslut för gaskompressorstation Gustorzyn

Vojvoden i Kujavien-Pommerns vojvodskap utfärdade den 19 juli 2019 ett beslut om etableringsorten för uppförande av gaskompressorstationen Gustorzyn, tillsammans med nödvändig infrastruktur för dess drift, i orten Gustorzyn, i kommunen Brześć Kujawski. Gaskompressorstationen i Gustorzyn som genomförs av GAZ-SYSTEM utgör en del av Baltic Pipe-projektet och en förbindelse av Republiken Polens och Republiken Litauens överföringssystem (GIPL)

Gaskompressorstationen Gustorzyn är en viktig del av utbyggnad av det nationella överföringssystemet. På grund av överföringssystemets funktion och de planerade ökade gasleveranserna från nordlig riktning utgör gaskompressorstationen i Gustorzyn en mycket viktig del både av Baltic Pipe-projektet och av gassammanlänkningen Polen – Litauen.

Anläggningen kommer att göra det möjligt att distribuera gas bl.a. från Norge (Baltic Pipe) till gaskompressorstationen, och därefter rikta detta flöde mot bl.a. Litauen (GIPL). Tack vare uppförande av sådana anläggningar som gaskompressorstationen i Gustorzyn kommer GAZ-SYSTEM att ha flexibilitet när det gäller kontroll av flöden och överföring av denna råvara såväl till mottagare i hela Polen som till grannländerna.