GAZ-SYSTEM: Miljökonsultation.

Den 8 februari 2019 meddelade regiondirektör för miljöskydd i Szczecin att man inledde förfarandet för antagande av ett beslut om miljörelaterade faktorer för projektet med namnet “Investering som utgörs av nödvändig infrastruktur för drift av den internationella gasledningen i Östersjön (Baltic Pipe) som är en sammanlänkning av Republiken Polens och Konungariket Danmarks överföringssystem – landdelen.”