GAZ-SYSTEM: Ytterligare ett miljöbeslut fattades för ett projekt inom ramen för programmet Baltic Pipe

Regional direktör för miljöskydd i Szczecin utfärdade den 17 maj 2019 beslut om miljövillkor för projektet “Investering avseende nödvändig infrastruktur för drift av internationell gasledning i Östersjön (Baltic Pipe) som utgör en förbindelse av Republiken Polens och Konungariket Danmarks överföringssystem – landdel” som genomförs av GAZ-SYSTEM. Det är ett av fem projekt som genomförs inom ramen för investeringen Baltic Pipe i Polen.

Gasledningen som ska sammanlänka undervattengasledningen med det nationella överföringssystemet kommer att vara ca 85-90 km lång, med en nominell diameter på 900 mm (gasledning på land från ventilstationen i Niechorze till mottagarterminalen) och 1000 mm (gasledning på land från mottagarterminalen till gaskompressorstationen i Goleniów) och ett arbetstryck på 12 MPa och 8,4 MPa.

Gasledningen kommer att byggas i vojvodskapet Zachodniopomorskie. Sträckningen för den planerade gasledningen som ska ansluta undervattengasledningen till det nationella överföringssystemet kommer att vara följande:

  • del av gasledning DN 900 från ventilstationen i orten Niechorze till mottagarterminalen i orten Konarzewo – kommuner Rewal, Karnice (längd ca 4,5 km),
  • del av gasledning DN 1000 från mottagarterminalen till knutpunkten för gasöverföring i Płoty – kommuner Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty (längd ca 36,5 km),
  • del av gasledning DN 1000 mellan Płoty och Goleniów – kommuner Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo (längd ca 42 km).

Uppförandet av en gasledning som sammanlänkar undervattengasledningen med det nationella överföringssystemet via mottagarterminalen kommer att göra det möjligt att ta emot naturgas från Norge samt ge teknisk möjlighet till dubbelriktat gasflöde: från Norge till Polen om 10 miljarder m3/år och från Polen till Danmark om 3 miljarder m3/år. Genomförandet av detta projekt kommer att bidra till en optimering av det polska överföringssystemets kapacitet samt kommer att utgöra en viktig del av den nordsydliga gaskorridoren.

Detta är redan det andra miljöbeslutet för ett projekt inom ramen för programmet Baltic Pipe i Polen. Det första beslutet utfärdades den 4 februari 2019 av regional direktör för miljöskydd i Gorzów Wielkopolski för investeringen “Byggande av gasledningen Goleniów – Lwówek, DN1000”.