Nödvändiga tillstånd i Danmark

Innan Energinet och GAZ-SYSTEM kan börja byggandet av tekniska anläggningar och installationer på land och till havs i Danmark, måste ett antal tillstånd inhämtas från myndigheterna.

Dessutom måste berörda kommunerna integrera projektet i sin markplanering, och Energinet måste erhålla rätten att bygga anläggningarna på privat mark.

Miljökonsekvensbeskrivning

I Danmark utfärdas miljötillstånd av Miljöstyrelsen och Energistyrelsen. Miljöstyrelsen utfärdar tillstånd för anläggningar på land, medan Energistyrelsen utfärdar tillstånd för anläggningar till havs.

Tillstånden utfärdas på grundval av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som parterna i Baltic Pipe Project ansvarar för att ta fram.

Publik remissrunda

Som en del av MKB-processen arrangeras två publika remissrundor där alla som är intresserade av projektet kan bidra med förslag och kommentarer till miljökonsekvensbeskrivningen och även lämna synpunkter på den slutliga MKB-rapporten.

Den första remissrundan beräknas äga rum från december 2017 till januari 2018.

När myndigheterna har granskat MKB-rapporten kommer den andra remissrundan att genomföras.

Installationer på privat mark

Expropriationskommissionen utför expropriationer av privat mark längs gasledningens sträckning på land.

Energinet logo Gaz-System logo