Nödvändiga tillstånd i Polen

Anläggningen av varje del av Baltic Pipe Project på polsk mark regleras av flera lagar och förordningar och kräver att flera myndigheter och regeringsinstanser deltar.

GAZ-SYSTEM är skyldig att inhämta alla nödvändiga administrativa tillstånd, bland annat

  1. miljöbeslut,
  2. lokaliseringsbeslut,
  3. bygglov.

Innan byggfasen kan inledas måste GAZ-SYSTEM inhämta ett miljögodkännande för projektet som utgår från resultaten i miljökonsekvensbeskrivningen.

Viktiga steg vid anläggningen av gasledningen

  • Planering av gasledningens sträckning
  • Framtagande av projektdokumentation
  • Förberedelse av anläggningsarbetet och detaljerad konstruktion
  • Inhämtning av alla nödvändiga administrativa tillstånd, bland annat miljöbeslut, lokaliseringsbeslut och bygglov
  • Val av entreprenörer för anläggningsarbetet
  • Utförande av anläggningsarbetet
  • Tester, tekniskt godkännande, idrifttagning och start.
Gas pipe laying

INFORMATIONSMÖTEN

OFFENTLIGT FÖRHÖR

Energinet logo Gaz-System logo