Ekonomiskt stöd från EU

Stödkonkurrens 2017 (CEF ENERGY 2017)

Den 24 maj 2018 undertecknades en överenskommelse om finansiering av projektarbeten för Baltic Pipe-projektet inom ramen av instrumentet ”ett sammanlänkat Europa” (Connecting Europe Facility – CEF). Undertecknandet av avtalet om finansiering var uppfyllandet av EU-medlemsstaternas beslut från den 25 januari 2018 för att ge ekonomiskt stöd till Baltic Pipe-projektet från det europeiska instrumentet ”ett sammanlänkat Europa” (Connecting Europe Facility – CEF). Det ekonomiska stödet beviljades på grundval av CEFs energistöd som genomfördes 2017 för att driva ”Förberedande arbete för Baltic Pipe-projektet tills man erhåller nödvändiga bygglov i Polen och Danmark”.

Det maximala medfinansieringsbelopp som beviljats för ovanstående åtgärder är 33,1 miljoner euro
Finansieringen avser åtgärder som vidtas av båda parter, dvs. Bolaget GAZ-SYSTEM S.A. och Bolaget Energinet.

Stödkonkurrens 2018 (CEF ENERGY 2018)

Den 16 juli 2018 godkände EU-länderna Europeiska kommissionens förslag att bevilja ekonomiskt stöd till Baltic Pipe-projektet inom ramen av instrumentet ”ett sammanlänkat Europa” (Connecting Europe Facility – CEF) till operationen ”Stärka nationella gasöverföringssystem i Polen och Danmark för Baltic Pipe-projektet”. För närvarande avtalas innehållet i Bidragsavtalet, undertecknandet av vilket kommer Operatörerna att informera i ett separat meddelande.

Det maximala medfinansieringsbelopp som beviljats för ovanstående åtgärder är 18,3 miljoner euro för båda parter, dvs. Bolaget GAZ-SYSTEM S.A. och Bolaget Energinet
Finansieringen avser åtgärder som vidtas av båda parter, dvs. Bolaget GAZ-SYSTEM S.A. och Bolaget Energinet.

Det totalt maximala finansieringsbelopp som hittills beviljats är 51,4 miljoner euro och kommer att avses för genomförande av projektarbete och erhållande av nödvändiga administrativa tillstånd för både offshore-gasledningar och utveckling av nödvändig överföringsinfrastruktur i Danmark och Polen.

Det bör nämnas att Baltic Pipe-projektet även under 2015 fick finansiering inom ramen för CEF-finansieringsinstrumentet ”ett sammanlänkat Europa”, vars räckvidd omfattade stöd för analysarbete och utarbetande av ”Genomförbarhetsstudie för Sammanlänkning Baltic Pipe mellan Polen och Danmark”.

EU flagMedfinansierat av Europeiska unionens
fond för ett sammanlänkat Europa


Läs mer >